Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Ebrill 8, 2010

Yna

Ar ôl cyrraedd Tokyo ac gorfod aros mewn rhiw westy crand am dridiau er mwyn gwrando i bobl malu cachu mewn cynhadledd da i ddim o’r diwedd cefais fy anfon mewn awyren arall (heb gweld dim o Tokyo) tua’r gogledd i Yamagata.

Cefais fy nghyfarch yn y maes awyr gan dri dyn Japaneaidd, roedd dau ohonynt yn edrych fel Mario a Luigi, un yn dal, y llall yn fyrrach a’r ddau gyda mwstas. Roedd y llall yn fach ac yn fain, ac yn fy atgoffa o sioncyn y gwair yn neidio o gwmpas pob man gyda sigarét wastad yn ei geg.

Roedd pob un yn hynod o glên a pharchus dros ben. Teithiom ni yn ôl yng nghar Luigi, mae ganddo flas am geir o dramor ac ar y diwrnod yma roedd o eisiau dangos y Merc sydd ganddo. Roedd o’n gyffroes dros ben ac yn fy ngofyn i sut o’n i’n teimlo yn teithio ar ochor anghywir y lon, ac os oedd o’n gysur fod y lliw ar yr ochor iawn? Yn anffodus, fel esboniais iddo fo, bod Japan a Prydain yn gyrru ar yr un ochor o’r lon!

Y nodweddion o Japan a chafodd yr argraff fwyaf ar fy meddwl pan gyrhaeddais oedd:

1. Y lleithder, roedd hi mor boeth pan gyrhaeddais. Ro’n i’n sefyll o gwmpas yn chwysu chwartiau mewn siwt.

2. Yn ail, wrth yrru o’r maes awyr roedd o’n glir fod y tirlun wedi’i ddominyddu gan fynyddoedd. Mae’r mynyddoedd yma yn codi o nunlle fel tomenni o dywod yn edrych fel siâp clasurol y ‘sugar loaf’. Mae’r ffaith fod y mynyddoedd yn codi o nunlle yn rhoi’r teimlad hudol fod rhai dinasoedd, fel Yamagata, reit yn y mynyddoedd.

Nodwedd arall sy’n creu i’r mynyddoedd fod mor drawiadol yw’r ffaith eu bod nhw i gyd wedi’i gorchuddio gan goed. Yn wahanol iawn i’n mynyddoedd ni yng Nghymru mae’r coed yn tyfu o’u copa’r holl ffordd i’w traed. ‘Dwi ‘di dysgu fod y mwyafrif o’r (cedrwydden neu cedar) coed wedi cael eu plannu o gwmpas yr ail ryfel byd. Pwy bynnag a gafodd y syniad yna, dwi’n siŵr eu bod nhw’n edifaru dewis y gedrwydden, y broblem ydi fod o gwmpas hanner y boblogaeth yn dioddef o alergedd i baill y goeden. Drwy gydol y gwanwyn bydd lawer o bobl Japaneaidd yn cwyno bod eu croen yn cosi a’u llygaid a’u trwynau’n rhedeg, tebyg iawn i’n clwy’ gwair ni.

3. Reis ym mhobman. Pob man…

Mynyddoedd wedi eu gorchuddio gan goed. Golygfa o Yamadera.

Yr olygfa o Foel Siabod sy'n foel o goed


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: