Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Ebrill 27, 2010

❀ Sakura ❀

Mae’n ddrwg gen i am y saib rhwng blogs, dwi’di bod yn brysur yn ddiweddar. Aros am y blydi blodau ceirios cachlyd i ddod i’r golwg. ‘Dan ni ‘di cael lot o dywydd drwg dros yr wythnos neu ddwy ddiwethaf sy’n golygu fod y blodau’n dal i gachguddio yn eu blagur. Dwi’m yn ei beio nhw, mae’r tywydd wedi bod yn uffernol o lwyd, gwlyb ac oer. Y rheswm dwi ‘di digalonni ynglŷn ac amharodrwydd y blodau bach pinc i godi o’i drwmgwsg ydi 花見 Hanami, sef gair sydd gan y bobl yma yn Japan sy’n disgrifio’r miri o eistedd o dan y coed yma, (sydd bron ym mhob parc yn y wlad) ac yfed cymaint o gwrw neu sake ac sy’n bosib! Mae’n syniad gwych eistedd mewn parc trwy’r dydd yn ymlacio gyda ffrindiau. Felly ar y funud mae pawb ar bigau’r drain, yn poeni pryd fydd y blodau’n ymddangos? Os ydyn nhw’n ymddangos yng nghanol yr wythnos gobeithio fydd y tywydd yn glên ac yn gadael y petalau ar y coed a dim eu chwythu neu foddi nhw oddi ar y coed. Hefyd os ydi’r tywydd yn troi dros y penwythnos sy’n golygu bydd pawb yn colli allan, am ball ache! Mae’r tywydd dal i fod yn debyg i Nant Gwynant ar ddiwrnod arferol a ‘di’r penwythnos ddim yn edrych dim gwell. Mwy ynglŷn a’r blodau wythnos nesaf.

Saib…… 4 diwrnod yn hwyrach. Wedi cael tywydd bendigedig dros y penwythnos, digonedd o haul. Felly dydd Sadwrn cwrddais fy ffrind am 4:30 a mynd yn syth i’r parc gyda dwy fag llawn daioni, hawlio darn o dir o dan y coed ceirios ac ymlacio. Roedd y parc yn llawn pobl yn gwneud miri, rhai grwpiau o ddau ac eraill o ugain a mwy. Dydi pobol y wlad yma’n neud dim ar ei hanner, felly wnewch chi weld pawb yn eistedd ar ddarn o ‘darp’ glas gyda blychau’n llawn bwyd a ‘cool bocsys’ yn llawn cwrw a sake. Mae gan bob grŵp bin a pharch tuag at y parc a phawb arall sydd yna.

Noson olau leuad

Trwy’r nos daeth mwy o bobol i ymuno gyda ni, dyna’r peth gorau am y digwyddiadau yma, mae pawb yn gallu cymysgu a’i gilydd.

Rheswm arall am fynd i’r ŵyl yma ydi i eistedd ac edrych ar bobol. Dyma’r adeg pan mae’r bobol Japaneaidd yn dod allan o’i croen ac yn ymlacio. Mae’n bosib gweld pob math o gymeriadau diddorol a sefyllfaoedd doniol.

sega segur

‘Sgen i’m syniad pa bryd cyrhaeddais adre’ nos Sadwrn ond roedd hi’n fore man gyda’r haul yn tywynnu, roedd rhaid i mi godi am 9 i dorri’n wallt gyda Lora ac wedyn mynd syth nol i’r parc i fanteisio ar yr amser cyfyngedig sydd ganom gyda’r blodau.


Responses

  1. Mae’r sakura yn Japan yn ysblennydd, tydy. Dw i heb eu gweld nhw ers gadael Japan ryw 20 mlynedd yn ôl. Bues i yn Tokyo’r mis diwethaf ond roedd hi’n rhy gynnar wrth gwrs.


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: