Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Mai 21, 2010

Sobarus

Felly, wythnos diwethaf oedd penblwydd Laura, felly aethom ni, fi, Laura, Mam Laura, Kaolu, Omi a Justin i ddringo mynydd enwog yn yr ardal o’r enw Yamadera. Ond cyn dringo’r 1000-2000? o risiau (dim yn uchel o gwbl) roedd yn oll bwysig galw i’n hoff fwyty soba.

Ah soba, nwdl llinyn bogail fy mywyd! Llawn daioni ond hefyd yn blasu fel hapusrwydd diwrnod braf o haf yn eistedd mewn man cysgodlyd, hynny yw, pan wedi’i fwyta’n oer. Enw’r bwyty yma ydi やまぶき Yamabuki, math o rosyn melyn? Mae’r Soba a’r tenpura yn wych yma, dwi ‘rioed wedi blasu unrhyw le sy’n dod yn agos. Mae’r soba (nwdl gwenith yr hydd / buckwheat noodles) yn cael eu creu yn y bwyty, ac mae’n bosib eu gweld nhw’n cael eu creu yn y gegin.

Bwyty soba

Mae’r soba fel arfer yn cael ei gyflwyno ar fat bambŵ yn oer, gyda mathau gwahanol o bicls, jwg o saws soy, cennin a wasabi. Y tric i fwyta soba yw anadlu’r soba i’ch bol fel sugnydd llwch, dyna’r ffordd fwyaf effeithiol . Unwaith ‘dach chi ‘di meistroli’r gamp yma mae’n hawdd mwynhau soba! Mae’n ffrind Kaolu yn gamp feistres y sugnyddwyr soba, gallwch ei gweld hi mewn un o’r lluniau gyda sgwâr anferthol o fwyd. O ia, y cam cyntaf cyn sugno’r soba yw i drochi eich soba yn y saws soy, gallwch gymysgu’r cennin a wasabi yn y soy hefyd, mae aficionados fel Kaolu yn bwyta’r soba gyda’r saws soy yn unig.

Soba!

Bwyteais tenpura hefyd, sef llysiau a physgod wedi’i ffrio mewn batter ysgafn iawn. Y tro yma llysiau ffres o’r mynydd wedi’i batro, adeg yma’r flwyddyn mae’n bosib gweld hen bobl yn tyrchu trwy’r gwair a’r coed fyny’r mynydd yn chwilio am y 山菜 sansai sef planhigion bwytadwy’r mynydd.

Tenpura ysgafn

'dach chi'n gally gweld y gwahaniaeth rhwng maint pryd Laura a Kaolu!

Ar ôl bodloni’n boliau, i fyny’r mynydd yr aethom. Mynydd sanctaidd yw Yamadera, mae yna lwybr yn rhedeg i fyny’r mynydd trwy goed cedrwydd anferth. O dan y coed gallwch weld cerfluniau o’r Buda yn cuddio yn y llwyni, mae rhai ohonynt wedi cael eu gwisgo am ryw reswm? Ar ben y mynydd mae yna ambell i fynachdy ac adeilad diddorol wedi’i lleoli i gymryd mantais o’r olygfa.

'dwi'm yn rhy siwr pam bod nhw'n gwisgo dillad? 'Falla bod nhw'n swil?

Cafodd やまでら Yamadera ei enwogi gan fardd o’r enw 松尾芭蕉 Matsuo Basho mae’n debyg yr unig fardd yn Japan! Dyma be’ ‘dwi ‘di dod i gredu beth bynnag. Dwi’n eithaf sicr pam ar ei daith o gwmpas Japan roedd o’n lladd pob bardd a ddaeth ar ei draws, dwyn eu cerddi a’i mabwysiadu fel ei gerddi ei hun. Ar ôl lladd y bardd a dwyn eu cerddi fel arfer roedd yn gadael ei lofnod ar yr ardal mewn gwedd  cerflun o’i hyn yn synfyfyrio wedi’i ‘neud o haearn yn China.

O gwmpas y flwyddyn 1650 oedd Basho yn ysbeilio ei hun o gwmpas Japan yn casglu cannoedd o Haikus ar ei daith i fod y bardd ninja mwyaf pwerus yn y byd. Yn anffodus i Basho doedd yna ddim bardd mewn lle o’r enw Matsushima felly roedd rhaid iddo ‘sgwennu un dros ei hun:

Matsushima, ah!

A-ah Matsushima, ah!

Matsushima, ah!

Y Bardd Ninja Athrylith.

Gallaf glywed olwynion eich ymennydd yn troi “ond dwi dal ddim yn gallu meddwl am unrhyw feirdd arall yn Japan heblaw Matsuo Basho, hyd yn oed heddiw” wel, mae yna dri gair a all ateb eich penbleth “teithio trwy amser”…..

‘Naeth Ken Dodd Ben Beirdd “sgriblo’r” tlws yma ar ddarn o bapur tŷ bach tra’n edrych allan o ffenest ei stafell yn y St George’s:

Klandudno!

Y-ch, Klandudno!

Klandudno!

Gan Tory Scouse? Oxymoron? Sgen i ddim syniad os ydi o ar ol yr etholiad diwethaf?

Boi bach mewn twll

Beth bynnag, ar ôl dringo i fyny ac i lawr y mynydd aethom ni am bryd o fwyd mewn hen ysgubor reis, roedd y bwyd yn hyfryd a’r cwmni’n grêt!

Wedyn, wastad wedyn.

Siôn


Responses

 1. wedyn, wastad wedyn!
  ‘gawn ni jest un paned arall’

  haha!
  waw gret sioni. mwynhau darllen dy waith yn fawr iawn. fedra i ddim aros bwyta soba oer eto. yum yum. fy ffefryn!

  llawer o gariad xxx

 2. a mae’s tempura yn edrych yn gret hefyd, yn debyg i un cafon ni yn orsaf yamagata efo laura mam a dad yndydi? ond maen siwr yn well!

  prynnodd tim kit neud sushi i mi am fy mhenblwydd!

  • yodle! ti’n iawn crinc! gobeithio ges di ddiwrnod bendi gei di g! ‘wanta, dyni anges siarad am y trip yn fuan!!
   llawer o gariad!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: