Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Awst 5, 2010

Hirymaros

Wel, ‘dwi ‘di bod yn hynod o esgeulus yn ddiweddar. Ma’ hi ‘di bod misoedd ers fy mhost diwethaf! Erbyn hyn mae’r Haf wedi cyrraedd yng ngo iawn. Mae hi’n ffiaidd o boeth, gyda’r tymheredd yn codi i 38°C, y diffyg awel a’r lleithder yn gwneud pethau fel cerdded, meddwl, gweithio, cysgu, pob dim yn amhosib. Ond ni ddylwn i rwgnach, mae llawer gwell gen i’r tywydd crasboeth yma na Haf gwlyb, oer ‘half arsed’ ‘da ni’n cael adref. Mae’r gaeaf mor oer yma mae’n bwysig cynhesu ei’n berfeddion yn barod i’r ymosodiad o eira mewn pedwar mis. ‘Dwi dal ddim yn deall sut mae tymhorau Japan yn gallu bod mor eithafol. Pan gyrhaeddais Japan, ar ôl ychydig ro’n i wedi cael llond bol o bobl yn dweud wrthyf “mae gan Japan 4 tymor eglur” o’n ni’n meddwl, wel dwi’n siŵr bod gan ran fwyaf o wledydd yn y gylchfa dymherus gyda thymhorau wedi’i diffinio’n amlwg. Ond dim fel yn Japan, gallwch deimlo’r tymhorau yn newid heb sôn am eu gweld nhw’n newid. Un dydd mae’n ddiwrnod braf o Hydref gyda’r Haul isel yn taflu cysgodion hir yn cynnau tan gyffyrddus yn eich calon, wedyn y diwrnod nesaf mae gan bawb anwyd ac mae’r eira’n syrthio’n ddi baid sy’n hunllef i’r bobol sy’n casáu eira, ond ‘dwi’n benfeddw pan yn ei wylio’n syrthio.

Felly, fel dwedais yn gynharach, ‘dwi di bod yn blydi brysur. ‘Dwi ‘di cael lot o waith, gweithgareddau, miri, hwyl a sbri, sawl penblwydd, pethau, gwaith, cwpan y byd (braf fod Japan wedi gwneud yn well na Lloegr), pigo ceirios, bbqio,  hwyl… ond yn bennaf, ‘dwi’m yn rhy dda yn cyflawni pethau na bwrw’mlaen gyda phrosiectau, ‘dwi’n addo trio! Ond yn ddiweddar mae fy chwaer wedi bod draw i’m hymweld i. Cawsom gymaint o hwyl. Mwy am y pwnc yma nes ymlaen…

Well i mi ddechrau yn y dechrau. Ers y blog diwethaf mae’n debyg mai’r newid mwyaf sylweddol i’m bywyd ydi holl y beicio mynydd ‘dwi ‘di bod yn ei wneud. Mi oedd gen i feic mynydd ‘Giant’ a brynais oddi wrth ffrind, yn anffodus doedd y beic ddim yn rhy dda (roedd o’n flydi gwarthus) a pan nes i neidio a glanio’n gam plygodd yr olwyn mewn ffordd a oedd yn mynychu creisionen!

Omi yn dal y beic newydd ar y ffordd i Fynydd Ryu

Mae’r digwyddiad nesa’n dystiolaeth i garedigrwydd y bobol Japaneaidd, yn enwedig fy ffrindiau i. Ffoniodd fy ffrind rhai o’i ffrindiau a gofyn a oedd ganddyn nhw unrhyw ddarnau siapir, erbyn y diwrnod nesaf roedd gen i ddigon o ddarnau i adeiladu beic mynydd penigamp, heb orfod gwario bron dim arian.

Unwaith roeddwn i a’m ffrind wedi gorffen adeiladu’r beic, doedd na ddim byd i’n harbed ni mynd i fyny’r mynyddoedd pob penwythnos.

Felly pob dydd Sadwrn ‘da ni’n cyfarfod yng nghaffi ei’n ffrind ni, cael coffi ling di long a phenderfynu pa fynydd i reidio.

Fel arfer i’r mynyddoedd yr ochr arall i brif afon Yamagata yr awn, mae yna gasgliad braf o fynyddoedd bach coediog gydag ambell i lwybr cerdded tawel ble ‘da ni’n gallu eu heglu hi fel cath i gythraul ‘lawr y mynydd heb boeni gormod am daro unrhyw un.

Edrych o ben mynydd

Mae ‘na fynydd arall o’r enw Tamamushinuma, mae’r mynydd yma tua phum milltir o’r ddinas ac wedyn mae’n rhaid dringo 2 filltir i fyny mynydd chwerthinllyd o serth, bron a farwais! Ond roedd y wefr o ddod lawr y mynydd trwy’r coed a’r bambŵ yn werth y ‘slog’.

Beicio trwy'r bambŵ yn brofiad gwahanol

Mynydd arall sydd wedi ei leoli reit ar gyrion y ddinas yw Mynydd Chitose
, mae chitose (千歳) yn golygu mileniwm, felly mae’n fynydd sydd wedi bod yna am byth. Mynydd hynod o ddiddorol ydyw yn codi o nunlle fel torth siwgr, mae’n fynydd serth a chreigiog sy’n ei wneud yn her i’w feicio. Mi nes i syrthio a glanio mewn clawdd wrth garlamu’n rhy gyflym trwy un cornel, ond dim briwiau.

Yr effaith o lithro trwy llaid

A’r mynydd arall gwerth nodi ydi Mynydd Ryu. Mae’r mynydd yma’n rhan o gasgliad o fynyddoedd mewn ardal o’r enw Zao sydd uwchben Yamagata. Ardal sgïo eithaf mawr yw Zao, mae’n enwog trwy gydol Japan am ei bowdr gwych. Felly fel y gallwch chi ddychmygu, mynyddoedd serth iawn ydynt, cawsom uffern o hwyl yn beicio yna. Roedd hi’n ddiwrnod anodd, yn gorfod dringo sawl mynydd cyn cyrraedd brig mynydd Ryu. Dwi erioed wedi gweld, clywed a theimlo cymaint o bryfaid yn fy mywyd, roedd yr awyr yn drwm o dan bwysau’r pryfaid. Rhai ohonynt yn fawr a miloedd o rai bach wedi ei gludo i’m croen ac yn hedfan o gwmpas fy mhen.

Mynydd Ryu 一三六二 (1,362m)

Un peth anffodus am feicio yn Japan, yn enwedig yn y mynyddoedd, yw’r nifer mental o bryfetach sy’n trio ei ora i’ch ymdreiddio neu godi braw arnoch mewn unrhyw ffordd posib. Y gwaethaf o’r fyddin iasol yma yw’r suzumebachi オオスズメバチ sy’n cyfieithu i gacynen deryn y to, achos weithiau mae nhw’n tyfu i’r un maint. Mae’r cymeriad amheus yma yn erchyll o fawr ac yn lladd o gwmpas 70 person pob blwyddyn!

Ond er bod y pryfetach yn gallu codi ofn mae nhw’n hynod o ddiddorol, ac i ddweud y gwir ddim ond y cacwn sy’n codi ofn arna i! Yn ogystal a’r cacwn mae’n bosib gweld bywyd gwyllt fel geifr neu antelopiaid gwyllt o’r enw kamoshika (カモシカ) yn y mynyddoedd, fel y gwelais yn beicio mynydd Ryu.

Yn ogystal â holl y beicio, aethom ni i bigo ceirios. Roedd y brofiad yn debyg i bigo mefus neu rhywbeth yng Nghymru, heblaw fa’ma y syniad yw i fwyta cymaint a fedrach chi ar y ffarm a dim cymryd unrhyw adre’?? Mental?? Ond llawn hwyl yn dringo i fyny ac i lawr yr ystolion yn blasu holl geirios uwchraddol Yamagata. (Mae ceirios Yamagata’n enwog, gall flwch costio hyd at £50 neu mwy. Boncers.)

Mae'n rhaid dringo i ddod o hyd i'r ceirios mwyaf blasus

A hefyd mwynhau bywyd gyda ffrindiau drwy ddathlu eu penblwyddi!

Pen Rilakuma, combo o 'relax' ac 'arth' yn Japaneaidd!

Mwy i ddod…


Responses

  1. p.s haz ydi hwn!


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: