Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Awst 30, 2010

Gwibdaith Rhan 1

Blwyddyn ar ôl iddi adael roedd hi’n ôl gydag agenda! Angharad fy chwaer hynny yw! Yr agenda oedd ei thraethawd hir. Well i mi sôn fod Angharad yn fyfyrwraig pensaernïaeth yng Nghaerdydd yn dychwelyd i’w 5ed blwyddyn mis nesaf.

Penderfynodd selio ei thraethawd ar fywyd cartref pobl Japaneaidd, yn canolbwyntio ar yr y cydberthyniad rhwng datblygiad pensaernïaeth dros y blynyddoedd a’r newidiadau canlynol ym mherthynas yn bobl a’i thai. Prosiect uchelgeisiol a diddorol yn dibynnu ar gof diwylliannol yr amgylchedd adeiledig yn y gorffennol a’r presennol. Cymerodd ei hymchwil ar daith o amgylch Japan mewn ymdrech i gasglu brasluniau, lluniau, clipiau fidio, clipiau sain, cyfweliadau, atgofion yr hen adeiladau ei hun a hefyd atgofion wedi’i adfer mewn tai newydd.

Bydd y gwaith yn rhoi mewnwelediad i’r effaith a gafodd y ‘bubble economy’ ar y perthynas rhwng y bobl a’i tai. Cyfnod hynod o ffrwydrol oedd cyfnod y ‘Swigen Economaidd’ a ddechreuodd yn 1980au. Yn y blynyddoedd cynnar gwelodd Japan newid trawiadol yn ei phensaernïaeth gyda ffrwydrad dros ben llestri yn y gor-gynhyrchiad o adeiladau gor-arbrofol, hyll a rhyfedd tu hwnt.

Mae atbor y ‘Swigen’ dal i’w weld ar hyd a lled Japan, o Kaminoyama (fy nhref i) i’r cyrchfannau twristiaeth ddi-rif ar lan y môr neu’r mynyddoedd sgïo ble mae’r awyrgylch mor ysbrydol a llethol, gan fod y ‘super hotels’ wedi rhoi ffidil yn y to blynyddoedd yn ôl. Mae’n codi gwrych arna i, y teimlad o adawiad llethol, gweld coed yn tyfu’n y groesawfa, gwydrau dal ar y bwrdd. Dwi’n colli’n drywydd rŵan!!

Dyma Kaminoyama Sky Tower, credwch neu beidio un or tyrau uchaf yn Tohoku! Cafodd ei adeilau yn yr 80au. Isgynnyrch yr 'economi swigen' ydyw, wedi ei gynllunio i fod yn swyddfeydd. Yn anffodus ffrwydrodd y swigen, doedd dim godfyn am swyddfeydd felly rwan mae'r twr enfawr yma wedi'i hanner lenwi gyda fflatiau. 'Drychwch ar ei leoliad??...

Felly ar daith yr aethom ni, i drio ymchwil brwydr yng nghydwybod y bobl Japaneaidd rhwng eilun am y gorffennol ar sylfaen ffôl ac adlach yn erbyn y gor-ddatblygiad hyll a afaelodd Japan trwy gydol y 1980au.

Ar ôl cyfarfod Angharad ym maes awyr Narita, yn ôl i ganol y ddinas yr aethom ni i ymlacio yn ei’n llety, wedyn mynd am bryd o fwyd o dan y rheilffordd rhywle.

Bwyta yakitori o dan y rheilffordd yn Tokyo

Dwi’n meddwl ei fod yn eithaf saff nodi fy mod i un o’r trefnwyr gwaethaf yn y byd, does gen i byth unrhyw amserlen neu blan, mae meddwl am orfod trefnu unrhyw beth yn rhoi pen tost i mi. Felly roeddwn i mewn trafferth pan ddaeth Angharad, ond yn lwcus i mi, ‘di Angharad ddim yn poeni gormod am strwythur milwrol i’w thaith felly roedd y ddau ohonom ni’n gallu ymlacio.

Yn Tokyo ei’n flaenoriaeth oedd gweld cymaint o bensaernïaeth ddomestig a oedd yn bosib. Daeth Angharad a manylion ambell i dy gan bensaerniwyr enwog, yn ffodus roedd y rhan fwyaf ohonynt wedi cael ei adeiladu yn yr un ardal, sef Meguro.

Ardal gyfoethog o Tokyo yw Meguro, llawn siopau ‘interior design’ a chaffis swanc.

Yn anffodus roedd yr ardal breswyl fel drysfa, gyda tai wedi’i adeiladu mor agos i’w gilydd. Wnaethom ni wario tua 3 i 4 awr yn cerdded o gwmpas Meguro gyda’r haul crasboeth yn taflu tymheredd o gwmpas 35℃+ drosom ni, daeth adegau pan roeddwn i’n meddwl fy mod i’n mynd i doddi. Jôc sâl iawn gan yr haul. Yn ffodus daethom ni ar draws digon o dai diddorol a llwyddo peidio marw o drawiad gwres.

Comiwn yn Kamata

Gofod-long. Cynllun rhyfedd iawn, rhaid fod holl y metal yna'n hynod o boeth.

Un o hoff nodweddion cynllunio'r tai yn yr ardal. Gwneud lle i'r car.

Yn ogystal a chwilio am dai, aethom ni i weld arddangosfa gelf o’r enw ‘Where is Architecture’ yn y MOMA. Arddangosfa ddiddorol iawn, dyfeisgar dros ben ac yn llawn syniadau diddorol.

Ystafell llawn pelydrau coch! Hwyl a sbri!

Angharad ar y lleuad

Ar ol gwario rhai dyddiau yn Tokyo, yn ôl i Yamagata (ble dwi’n byw) yr aethom ni. I gael hwyl…

Laura a Angharad yn mwynhau'r haul

Ond hefyd rhoi cyfle i Angharad ymweld a tai samurai (bukeyashiki 武家屋敷) enwog yn Kaminoyama. Tai traddodiadol teuluoedd samurai ydynt, wedi ei adeiladu o bren gyda tho gwellt.

Tai samurai yn Kaminoyama

Gallwch weld yr aelwyd gymunedol ac ym mhen draw'r ystafell y llawr pridd.

Ar ol gwario wythnos yn Kaminoyama, daliasom y shinkansen (trên fwled) yr holl ffordd i Nagoya. Y cynllun oedd aros yn Nagoya am un noson llogi car yna a gyrru i Gifu i’r gogledd orllewin. Roedd y cynllun yn llwyddiant mawr! Cymerodd y daith gwmpas 2 awr a hanner o Nagoya yr holl ffordd i Shirakawa go yn Gifu.

Mwy i ddod yn rhan 2………..


Responses

 1. Diddorol i ddarllen hanes y daith ymchwil a gweld y lluniau difyr. Ceir nifer o enghreifftiau o effaith y gorddatblygu, a ddigwyddodd oherwydd yr ‘economi swigen’, mewn llyfr Alan Booth – ‘Looking for the lost’. Edrychaf ymlaen at ddarllen y pennod nesaf am y daith i Gifu.

 2. Helo’r hen goes!
  blydi el ti’n sgwennu’n dda, fasa Sian Rees yn falch ohonat! xxxx

  • ‘falla bod hi’n darllen?

 3. ia! ella wir! wel champion ta de!

 4. Sion Dwi wedi mwynhau darllen am dy daith efo Angharad! Lluiau gret! Eistedd tu allan yn gwrando ar ein adar ac yn cael brecwast efo Dad. problem ystlymod wedi datrys – mond un oedd yna!!! Dad yn gutted!xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 5. Io! wedi darganfod y blog! ti’n sgwennu’n ôsym Siôn – a llunia mega cwl! siŵr o sôn wrth mam amdano fo…! falch bo ti’n joio 🙂
  xx

  • haia! diolch am ddarllen!! gobeithio dy fod ti’n mwynhau dy hyn. clywais gan dad dy fod ti ‘di cael swydd newydd? llongyfarchiadau! dwi’n dod ‘nol dros dolig, fydd rhaid dal i fyny, yn enwedig nawr ein bod ni’n gyd-ddyffrynwyr!
   sut nes di ddod ar draws y blog? mi faswn i’n hoffi clywed barn dy fam! dwi’n trio lledaenu’r darlleniaith (readership?)

   wedi bod yn eithaf segur yn ddiweddar, mae dy neges wedi’n neffro!

   hwyl!

   sionxx


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: