Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Hydref 6, 2010

Yr Ail Gymal o’n Gwibdaith

I ffwrdd a ni ar yr ail gymal o’n gwibdaith o gwmpas dipyn o Japan. Er bod y tywydd yn grasboeth, rhywsut gyda’m holl alluoedd darbwyllol, daliais anwyd. Yn ffodus ar ôl diwrnod o ymlacio ac osgoi mynd allan gyda’r nos roeddwn yn teimlo’n ddigon hapus i ddechrau’r daith. Ond ar y llaw arall wrth beidio mynd allan gyda’r nos collais y cyfle i weld magïenau (glow-worms) (efallai fod chwilen olau, neu flachwilen yn well? Erioed ‘di clywed am fagïen o’r blaen) Mae ‘na ardaloedd yng nghoedwigoedd Ymamgata ble mae’n bosib gweld y chwilod yn fflachio ar nosweithiau braf o haf.

Felly ar y shinkansen (y trên fwled) yr aethom ni’r holl ffordd i Nagoya, un o’r dinasoedd mwyaf di-ddisgrifiad ‘dwi ‘di ymweld ag yn Japan. Hen ddinas diwydiannol, pob stryd yn edrych yr un peth, bron dim i’w wneud yna heblaw chwarae パチンコ pachinko, sef gem sy’n ddigon i gymell coma. Dipyn fel ‘pinball’ ydy pachinko, gallwch weld ‘arcades’ enfawr yn llawn rhesi o’r peiriannau ‘pachinko’ yn saethu ‘ball-bearings’ at y chwaraewr ar gyflymdra dychrynllyd. ‘Sgen i ddim syniad sut ‘dach chi’n ennill ond rhywsut mae’n bosib. Ffaith ddiddorol am bachinko yw ei fod yn ffordd lechwraidd o amblo. Yn Japan mae gamblo yn anghyfreithlon felly yn yr ‘arcades pachinko’ pam ‘da chi’n ennill gallwch ddewis o nifer  o wobrau rhyfedd. Yr hyn sy’n ddyfeisgar am yr ‘arcades’ yma yw eich bod yn gallu gwerthu eich gwobr yn ôl i’r arcade am arian. Ffordd hir wyntog dros ben o ennill arian.Felly fy unig atgofion o Nagoya oedd gweld yr ‘arcades pachinko’ aros mewn hostel ieuenctid gwag a oedd yn mynychu rhyw adeilad a awyrgylch o Rwsia Sofietaidd a bwyta みそカツ miso katsu, sef cytled o borc gyda saws miso dros ei ben. Yum.

Yn Nagoya wnaethom ni logi car a gyrru i’r gorllewin tuag at Shirakawa-go yn Gifu i ymweld â Safle Treftadaeth y Byd. Mae’n ardal hynod o arbennig sy’n dathlu pensaernïaeth draddodiadol a hynafol Japan ond yn benodol y rhanbarth yma. Ar y ffordd roedd rhaid i ni stopio i orffwyso a mynd i’r tŷ bach, yn y tŷ bach gwelodd Angharad yr arwydd yma’n esbonio sut i ddefnyddio’r toiled yn effeithiol. (dwi’n eithaf sicr mai cyfeirio at bobl o China mae’r arwydd. Dwi erioed wedi dod ar draws unrhyw un sy’n methu defnyddio’r toiled yn Japan, ond dwi’n cofio gweld olion traed dros seddi’r toiledau yn China.)

sut ti'n neud hwn felly? fel yma? na... fel yma? naa... falla ti fod i rhoi dy... cledr wyneb

Mae Shirakawa-go yn ardal hyfryd wedi ei leoli mewn dyffryn yn uchel yn y mynyddoedd, er ei fod mor uchel mae yna deimlad cysgodol bron marwaidd i’r dref. Dim mewn ffordd ddrwg ond mewn ffordd heddychol. Efallai mai holl yr hen bobl a’r dinosor o ddiwylliant sy’n creu’r awyrgylch yma. Er hyn, un o fy hoff ardaloedd yn Japan ydyw, prydferth wedi’i bersonoli.

Dyfnder

Trawiadol ydi’r gair gorau i’w ddisgrifio, mae niferoedd dirif’ o arlliw gwyrdd y coed, glaswellt, blodau a’r reis yn cael ei adlewyrchu gan y nentydd sy’n rhedeg trwy’r pentref yn cludo dŵr o amgylch un tŷ i’r llall i dorri syched y reis ond hefyd i gadw pysgod. Mae’r pysgod hyn yn oed yn atsain i brydferthwch yr ardal, disgleiriai prism croen y brithyll yn llachar o holl liwiau’r enfys. Bron i mi anghofio’r tai, un o brif atyniadau’r ardal, tai enfawr tair neu bedwar llawr wedi eu creu o bren heb ddim un hoelen. To gwellt uffernol o serth sydd gan bob tŷ, mae’n rhaid iddynt fod yn serth i’w harbed ymgwympo yn y Gaeaf o dan bwysau holl yr eira. Maent hefyd yn lleihau lleithder.

Enw’r math yma o dy yn Japan ydi がっしょうずくり Gasshōzukuri, golygai hyn ‘dwylo at ei gilydd’ (fel cyn gweddi yn ‘rysgol) gan fod y tai yn mynychu siâp y dwylo.

Yr hen goes a'r hen dy

Yn Shirakawa-go mae yna amgueddfa werin sy’n debyg iawn i’n Sain Ffagan ni yng Nghymru, un o’r gwahaniaethau yw bod holl y tai wedi cael eu casglu o’r dyffryn cyfagos. Diddorol dros ben oedd cerdded o amgylch tai yn Shirakawa, Ardal Treftadaeth y Byd, a hefyd yr amgueddfa werin, ond yr uchafbwynt oedd gweld y bwyty wedi ei wneud o waith llaw. (poteli gwag o Fairy Liquid, tiwbs rols tŷ bach a selotep)

Pethau

Shirakawa-go

Yn ogystal a Shirakawa-go, aethom ni i Gokayama, sef pentref bach arall prydferth yn yr ardal.

Gokayama

かき氷 rhew, te macha, mochi a ffa coch

Ac wedyn ymlaen i Takayama, hen ddinas marchnata sy’n enwog am greu sake, felly wrth reswm aethom ni o gwmpas yr hen fragdai sake yn trio ambell i ddiferyn.

Sake

いろり Aelwyd

Yn anffodus i’r diwedd daw pob taith(?blurgh) Ac i’r diwedd a daeth y daith (am folocs) Yn Tokyo ‘naethom ni wario gweddill y daith yn ymlacio a chael hwyl. Diweddglo perffaith i daith wych!

Yn 'Love Chicken'

Diolch Angharad!!


Responses

 1. Felly cledr wyneb yw face-palm?

  • ia, doeddwn i ddim yn rhy sicr ei fod yn gwneud synwyr?

 2. Fues i erioed yn yr ardal honna, ond dw i’n cofio ffermdy ffrind i mi oedd yn debyg i’r un ar y llun. Dydy’r cwm twt hwnnw ddim yn anhebyg i un yng Nghymru. Lluniau da.

  • diolch. un o’m hoff ardaloedd yn japan, wedi bod yna yn y gaeaf ‘fyd. roedd y cyferbyniad rhwng y ddau dymor yn drawiadol iawn! dwi’n meddwl y tro yma oedd yn curo, holl y gwyrddni yn anhygoel.

 3. Diolch am adrodd yr hanes. Faswn i wrth fy modd yn mynd i Japan rhyw dro.

  • dim problem! mae’n wlad nyts, gad i mi wybod os oes gen ti unrhyw gwestiynau!

 4. Wedi mwynhau darllen am yr ail gymal. Dros yr haf ceisias ail fyw ein taith i Siapan (haf 2009) dryw ddarllen llyfrau Alan Booth (‘Roads to Sata’ a ‘Looking for the Lost’). Ymwelodd Alan Booth a’r Gazzhozukuri a llawer o lefydd eraill wrth gerdded o gwmpas Siapan. Wrth ddarllen am y lle yma cefais fy atgoffa o Sain Ffagan a hefyd Tryweryn (y cwm a foddwyd yng Ngogledd Cymru i greu cronfa dwr. Gweler y ddolen gyswllt isod am Sain Ffagan:
  http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/sainffagan/


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Newid )

w

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: