Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Chwefror 17, 2011

Prydain FUBAR

Henffych gyfeillion! Wedi saib hir, rhy hir, ‘dwi’n ôl gyda chwaith i ‘sgwennu. Dychwelais ‘nol adre’ i Ddyffryn Conwy dros y Gaeaf. Gwelais fy nheulu a’m ffrindiau a mwynhau digonedd o fwyd a diod. Nes i addo’n hyn mai dim ond cwrw ‘go iawn’ faswn i’n yfed tra bod adre’, mae hi’n ddigon hawdd yfed ‘lager’ da yma yn Japan ond yn fwy trafferthus dod o hyd i gwrw da am bris rhesymol. Dwi’n meddwl y pechais gwpl o weithiau ond does ‘na ddim ffiars nes i yfed digon o gwrw tra bod adre’.

Cawsom ni ein croeshoelio gan BA (llenwch yr acronym gyda’r geiriau sy’n gweddu, heb anghofio eu bod nhw’n gasgliad o’r cretiniaid mwyaf di werth ‘dwi wedi cyfarfod) ar y ffordd ‘n ôl adre ac ar y ffordd yn ôl i Japan. Bastards.

‘Naethon nhw roi’r bai ar y tywydd.

Sôn am y tywydd, roedd hi’n hynod o braf i weld y Gogledd wedi’i orchuddio mewn gwrthban o eira, er hyn dwi erioed wedi gweld Prydain mewn cymaint o siambls, wel, o leiaf ers i’r IKEA diwethaf agor. Roedd o fel petai fod Dydd y Farn wedi dod wythnos yn gynnar a dal pawb gyda’u trôns yn y golch.

Panorama o'r Gadair

Panorama o'r Gadair

Yr Afon Gonwy

Yr Afon Gonwy

Tuag at Rwsters

Tuag at Rwsters

Ar ôl camu oddi ar yr awyren (ar ôl gwario 11 awr yn hedfan ac wedyn 3 awr ychwanegol yn eistedd arno yn edrych ar y derfynfa) a darganfod ei’n bod ni yng nghnewyllyn clusterfuck Prydain, gadawsom y maes awyr a phenderfynu dal y trên yn ôl i Gymru. Gyda lwc daliasom ni’r trên ola’ i Ogledd Cymru a gorfod newid yng Nghaer, llai lwcus oedd y ffaith fod y trên olaf yma’n llawn meddwyn wedi bod yn gloddesta mewn partïon Nadolig. Dwi ‘rioed wedi gweld trên mor lawn, dwi’n credu mai dim ond y ddau ohonom ni oedd yn sobr ar y trên, i’m siom i. Roedd ‘na rywun yn rhechu pob yn ail funud ac roedd rhaid i ni wrando ar ganeuon aneglur ‘gwreiddiol’ ynglŷn â phob gorsaf ar y ffordd e.e. “Trotters’ Towers yn FF-LY-I-NY-T” a chan yn slagio ‘Shitton’. Wrth gyrraedd pen ei’n daith a gwneud ei’n ffordd trwy’r dref ysbrydol heibio degau o geir, bysus a thryciau wedi’i dympio dros bob man meddyliais ‘mi fysai’n gredadwy i berson estron heb glem am ofn gwallgof pobl Prydain tuag at y tywydd i gredu fod y wlad wedi’i ddal yng nghrafangau blin alldafliad ymbelydrol.’

Yn amlwg dim llwch ymbelydrol nag uwchnofa’r haul oedd yn atebol i’r pechod yma ond gorchuddiad tenau o eira a dipyn o rew.

Y cynllun oedd dod o hyd i ddwy restr o gyfartaleddau dyfnder eira ym Mhrydain ac yma yn Yamagata Japan, ond doedd gen i ddim ‘mynedd i chwilio am restr gynhwysfawr am y ddwy ardal. Felly fydd rhaid i chi fy nghredu i pan dwi’n deud bod ‘na gwerth mil o eira’n syrthio fan’ma i gymharu ag adre!

Gweler lluniau:

Zao, ogwmpas 20 munud o'n nhy i!

Zao, ogwmpas 20 munud o'n nhy i!

Coed bwystfilaidd

Coed bwystfilaidd

snow 'fro

snow 'fro

Ar ôl i mi gyrraedd ‘n’ôl bwriodd yr eira’n ddi-baid am 3 wythnos, mae ‘na dal metrau o eira ym mhob man!

Felly rŵan ‘dwi am ‘sgwennu cyfres o ddarnau o amgylch y gaeaf.

Daliwch eich dŵr cyfunol.


Responses

  1. Braf i weld y blog yn cael ei atgyfodi – lluniau gwych eto. Byddai’n braf cael ychydig o hanes y Kasedori i gydfynd a’r lluniau diddorol.

  2. oi crapo! rhoi y llun o fi ar y sled i fyny!

    • Mae o ar flickr clonc


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: