Cyhoeddwyd gan: siondafydd | Hydref 5, 2011

Gwyliau Yn Y Pedair Gwlad 四国

Ma’ gaeaf yn dod. Er ei bod hi ‘di bod yn grasboeth adref dros yr wythnos diwethaf ma’ pethau wedi cychwyn arafu lawr yn barod i’r gaeaf yng ngogledd Japan. Mae gwichio di-baid y cicadas wedi diflannu, daeth chwibanu liw nos y criciedyn a’n gadael yr un mor gyflym ac mae’n bosib gweld hen wragedd yn beicio ar hyd y ffordd gyda rhwyd yn ‘sgota am いなご sef ceiliog rhedyn sy’n byw yn y reis. Ar ôl dal y pryfed sy’n swrth gydag oerni mae’r hen wragedd yn eu stwffio i mewn i boteli plastig cymryd nhw adref a’u coginio! Yum! Credwch neu beidio mae’n nhw’n eithaf blasus ac ar gael mewn unrhyw archfarchnad gwerth chweil!

‘N’ôl i drywydd y blog penodol yma, eisiau sôn am ei’n wyliau bendigedig i Shikoku (四国 Y Pedair Gwlad / Dalaith) sef yr ynys leiaf o bedwar prif ynysoedd Japan. Mae’r ynys wedi ei leoli i dde-ddwyrain Osaka ble gallwch ddal y bys neu drên yr holl ffordd yna mewn o gwmpas 2 awr, er hyn mae’r ynys yn teimlo’n ddiarffordd dros ben. Unwaith ‘dach chi’n gadael y dinasoedd mae’n ddiawledig teithio o amgylch yr ynys heb gar, gan hynny rhentu car a wnaethom.

Aethom ar gylchdaith o amgylch yr ynys yn ymweld â dinasoedd, arfordiroedd hynod o brydferth a mynyddoedd llawn cymoedd serth ac afonydd grisial croyw. Aros mewn ambell ‘minshuku’ (tŷ llety preifat) hen ffasiwn a del ond hefyd rhannu stafell gyda phla o ‘cockroaches’!! Bwyta bwyd enwog yr ynys, er enghraifft sanuki udon a katsuo no tataki.

Ond prif fwriad y daith oedd i wylio prif ŵyl Japan o’r enw ‘awa odori’.

Roedd arfordir  gorllewinol yr ynys yn hyfryd!

Glas y mor

Arfordir Tokushima

Codi ben bore

Codi ben bore

Sushi macrell wedi'i bobi

Sushi macrell wedi'i bobi

Ar ôl treulio amser ar y traeth aethom ni i ganol yr ynys a gwario ei’n amser yn darganfod yr ardal ddirgel fynyddig llawn afonydd, pontydd gwinwydd a thai samurai cudd.

Ty Samurai

Ty Samurai

Pont gwinwydden

Pont gwinwydden

Enfys

Enfys

Dros y daith daethom ar draws ambell i ŵyl, ond yr un a gurodd oedd yr awa odori yn ninas Tokushima. Cymaint o egni, dawnsio ym mhobman, cymaint o hwyl!!

Yr Haid

Yr Haid

Awa odori

Awa odori

Dawns y dwylo

Dawns y dwylo

Gŵyl llawn cymeriadau, y tro cyntaf i mi weld Bob Dylan ar Yukata!!

Bob バカ

Bob バカ

Trad

Trad

Yanki-

Yanki-

Lleidr

Lleidr

Y Boss

Y Boss

Diolch!


Responses

 1. Braf cael hanes y crywdro haf a gweld lluniau gwych. Yr rhai o’r Awa Odori wedi dal yr egni a’r hwyl. Llun gwych o’r enfys hefyd.

  • Diolch!! Hen bryd i mi son am y daith!

 2. Waw, lluniau gwych. Mae’n swnio fel bod y Japan traddodiadol mwy gweldig yn dal i fodoli ac yn edrych lot mwy diddorol na’r dinasoedd mawrion, sef yr unig ddelweddau dan ni’n weld o’r wlad trwy’r cyfryngau fel arfer.

  • Diolch am y sylwadau! Ma’ hi’n bosib dod o hyd i’r hen Japan drwy gadael y dinasoedd anferth fel Osaka a Tokyo a cymryd antur yng nghefn gwlad! Er hyny, hyd yn oed yng ngefn gwlad mae ‘na gwrthdaro anesmwyth rhwng y traddodiadol a’r modern sy’n gally creu cyferbyniad rhyfedd dros ben!

 3. Roedd Ioan y Bedyddiwr yn byw ar y pryfyn hwnnw wedi’r cwbl; rhaid bod nhw’n faethlon ! Mae dy luniau’n ardderchog fel arfer. Wyt ti’n gwybod bod yna bloggwr sy’n gwirioni ar Awaodori?
  http://tokyobling.wordpress.com/tag/awaodori/
  Mi fydd o wrth ei fodd yn gweld y lluniau ‘ma. Mi wna i ddeud wrtho fo amdanat ti.

  • Diolch Emma! ‘Fyny fa’ma yn Tohoku da ni dal i fwyta bwyd traddodiadol a syml iawn!
   ‘Na i gymryd cip-olwg ar y blog, swnio’n ddiddorol dros ben!
   Diolch.

 4. Sion, browd mae’r lluniau newydd yn anhygoel!

  Ti’n gwella pob tro dwi’n gweld dy luniau, a mae’r video newydd ti di creu yn anhygoel hefyd. Da ‘wan.

  A mae’r llun enfys yn eis hefyd!

  Llongyfarchiadau am gael ar y rhestr fer, blydi hell! Da ‘wan, bysedd wedi croesi de! Ella gai fynd i gael y wobr i ti o chapter…hehe

  Siarad yn fuan,

  Llawer o gariad,
  Anghariharad

  xxx

  • Ffffffanks! Diolch am ddarllen de!! Dal i drio gyda’r hen gamera! Trio gweithio ar y ffilmio lot y dyddiau ‘ma! Angen desktop i helpu holl y blydi rendering!! Gyrru fi’n nyts!! Fydd rhaid i mi aros am blwyddyn neu ddwy cyn i mi allu ‘ffordio un!!
   Gobs bod pob dim yn iawn dy ben di!!
   xx


Gadael Ymateb

Rhowch eich manylion isod neu cliciwch ar eicon i fewngofnodi:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Newid )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Newid )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Newid )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Newid )

Connecting to %s

Categorïau

%d bloggers like this: